Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΕΤΕΑΠΕΠ).


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 12% ΓΙΑ ΤΟ 2019   


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019   


ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ «ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ» ΝΟΜΩΝ  


ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018


ΕΚΛΟΓΕΣ για την ανΑδειξη μελΩν νΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλΙου - ΣΑββατο 8 ΔεκεμβρΙου 2018 απΟ τις 08:00 π.μ. Εως τις 18:00 μ.μ.


ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΑΠΕΠ 8/12/2018 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΑΠΕΠ 8/12/2018ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 31/12/2017 (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΑΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ)

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αναλογιστική μελέτη


ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το καταστατικό


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 25ηΣ ΜΑΪΟΥ 2018

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΑΠΕΠ 25/5/2018 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Δ.Σ.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΑΠΕΠ 25/5/2018

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση

Κάντε κλικ εδώ για την «Αίτηση υποψηφιότητας για την Εφορευτική Επιτροπή»

Κάντε κλικ εδώ για την «Αίτηση υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο»

Κάντε κλικ εδώ για την «Υπεύθυνη δήλωση για υποψηφιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο»


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 15% ΑΠΟ ΤΙς ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕς ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ 2018

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-ΝΠΙΔ.)

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον διαγωνισμό

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το παράρτημα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ  (6%)

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-ΝΠΙΔ.)

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον διαγωνισμό

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το παράρτημα


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 01/08/2017 ΕΩΣ 15/09/2017 

Πρόσκληση σε διαβούλευση και συνοδευτική έκθεση

Τροποποιημένο καταστατικό προς διαβούλευση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 29/3/2017 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΑΝΤΗ ΣΤΟ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING» 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 18% ΑΠΟ 1/3/2017 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΠΕΠ - ΝΠΙΔ

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% ΑΠΟ 1/1/2016

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση


Οι συνταξεις ΚΑΘΕ μηνα κατατιθενται την τελευταια εργασιμη του προηγουμενου


Αρχική 1
Αρχική 3 Αρχική 2

 

Νεα