Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

 


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1   ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ  ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 8/12/2018 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
 2  ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΟΕ
 3  ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ  ΜΕΛΟΣ  ΑΙΡΕΤΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 8/12/2018 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 4  ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΕΛΟΣ  ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 8/12/2018 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
 5  ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΕΛΟΣ  ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 8/12/2018 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
 6  ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΕΛΟΣ  ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 8/12/2018 - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
 7  ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΛΕΝΑ  ΜΕΛΟΣ
 ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΕΕΠΕ 
 8  ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΕΛΟΣ  ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΣΕΕΠΕ
 9  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΕΛΟΣ  ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΣΕΕΠΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1  ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1ος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ  (ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 8/12/2018 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ)
 2  ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΑΝΝΗΣ  2ος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ  (ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 8/12/2018 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ)
 3  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  3ος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ  (ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 8/12/2018 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ)
 4  ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ  4ος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ  (ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 8/12/2018 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ)
 5  ΚΟΝΤΟΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
 6  ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ    ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 8/12/2018 - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
 7  ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΣΕΕΠΕ
 8  ΒΟΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΣΕΕΠΕ
 9  ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΣΕΕΠΕ

Νεα