Οικονομικά Στοιχεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/3/2013 - 31/12/2013

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΕΛ 1/3/2013 - 31/12/2013

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1/3/2013 - 31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ 31/03/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΕΛ 1/1/2014 - 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1/1/2014 - 31/12/2014

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2012-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 31/12/2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 31/12/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΕΛ 2017 (1)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΕΛ 2017 (2) ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΕΛ 2017 (3) ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 31/12/2017 (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΑΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ)

Οικονομικά 3 Οικονομικά 1 Οικονομικά 2
Νεα