ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023