ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΑΠΕΠ 10/12/2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ