ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΑΠΕΠ 8/12/2018 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.