ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ