ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 15% ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ 2018