Στη συνέχεια αναλύονται οι προδιαγραφές των μηνιαίων αρχείων που θα πρέπει οι επιχειρήσεις να στέλνουν προς το ταμείο. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση αδυνατεί να παράξει τα απαιτούμενα αρχεία από μηχανογραφημένο σύστημα τότε εναλλακτικά θα πρέπει να συμπληρώνει κατάλληλα excel και στη συνέχεια μέσα από το excel θα παράγονται τα απαιτούμενα αρχεία. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην σχετική ενότητα.

Κωδικοσελίδα (Encoding)

Τα αρχεία θα πρέπει να έχουν κωδικοσελίδα (encoding) 1253-Greek Windows ή xml UTF-16 LE. 

Γραμμογράφηση (File Structure)

Λεπτομέρειες περί της γραμμογράφησης θα βρείτε στα αρχεία:

Οι τελευταίες αλλαγές των γραμμογραφήσεων εμφανίζονται με κίτρινο επισημασμένο κείμενο ενώ οι προηγούμενες με πράσινο.

csv

Τα αρχεία θα είναι τύπου csv με διαχωριστή πεδίων το ; (semicolon).

xml

Για όσους επιθυμούν την αποστολή αρχείων xml δίνονται σχετικές προδιαγραφές στα αρχεία:

Ονομασία (File naming)

Τα αρχεία θα ακολουθούν συγκεκριμένη ονοματολογία η οποία περιέχει πληροφορίες για την αποστέλλουσα εταιρία, το μήνα έτος του αρχείου και το είδος του αρχείου. Συγκεκριμένα το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να έχει τη δομή ΑΑΑΑΑΑΑΑ_ΕΕΕΕΜΜ_Β.ΓΓΓ όπου:

 ΑΑΑΑΑΑΑΑ  Ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη στο EΤΕΑΠΕΠ
 ΕΕΕΕ Έτος αποστολής (π.χ. 2014)
 ΜΜ Μήνας αποστολής (π.χ. 01)
 Β
  • 1 για αρχείο ασφαλισμένων (Master)
  • 2 για αρχείο εξαρτωμένων (Detail)
  • 3 για αρχείο εισφορών επί αποδοχών (Master)
  • 4 για αρχείο εισφορών επί αποδοχών (Detail)
 ΓΓΓ csv ή xml ανάλογα με τη δομή του αρχείου

Κρυπτογράφηση (Encryption)

Τα αρχεία πριν την αποστολή τους θα πρέπει να κρυπτογραφούνται σύμφωνα με το πρότυπο OpenPGP. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δημόσιο κλειδί (ή κατεβάστε το αρχείο eteapep_opgp_pk.asc):

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2.0.21 (MingW32)

mQINBFJJmtoBEACuBZSZDGo3CDwK4dMC2qLAs5992PG6tWEDaCEek7rs3S1EZ8/Q
hkDHB2fZaUP0sLY37MDYB0TWuqaZhpHgm9wCpppSYnUD6dPV3rS1mdNlENcloPEI
aPUR/MxEZNX0N/vONXIYc7M0cWXS0ZVL7IkrzCKKbytVGVvXfxfiv6IuM/6MNHQ3
hi9Xw4iRLFfKiocsaCHlU+hYE5hr/GCPeGgf3JYpW7fvCp1Zvgxp+0RLhBzr0BX7
GUgcC8TX9T/Wt6Q6TF7pLRw/KT2t5JUo1xLOMf/26M+T3RI4xAdloMOPtatQa6d0
1m/a6+tQWd0ci7kn830jVcGPlH/+Y8T4XsKyLPk7j90EIv2Y8UanIq5TTFjlgN/B
6Ww6z5p11h2uphkDP9ZGUHV1BpPFKddmI/38I7veHZWpwRb9ELH6k8P9QrUJb/1q
0dROu+Cx2dWKND6LzIOHuu8ZcqoXo4PxgyZhF7aqTCDGhCNcH3mVXSybCNKvwkkk
r79NXcIZAPfBOdTjGkfyfwm/Opu4VUtIHQpSDVxUutqNRnr38t9g8AI2fbhnsmbP
rLYm+WDL/CmTDnj/V95lGNcgZPtBEvZH6WzrfD0soQdHvDkdq/y/0AngKoZ0RUkg
6cA2SlxfJhIBSwRhDDowv9bxIdotDk6QiEA2Ox5deqJo91X1hMd9ZQZB5QARAQAB
tBlFVEVBUEVQIDxpbmZvQGV0ZWFwZXAuZ3I+iQI5BBMBAgAjBQJSSZraAhsNBwsJ
CAcDAgEGFQgCCQoLBBYCAwECHgECF4AACgkQqvCOb7CXr/TLQA//Sn6WmilDU1wb
qgUTei6z4gnz+T6yXYqKbEgZpLIJiAHjVxQZFgI7j7I4rFkBVnkHqBQwCpySVkKt
t95M49SQMGYNAQsbDQ+Pm+Z1lq/Z3LOmebcJ+xIQIhBiOXqMlyCtHj+Y83DKTnn0
8AYiTvxKWlZ8nITt+grUgyqvsg5JGXHHSW3iy+oihlESWRZeRRswlZg/USxOk/uw
vqNZuIhHeyOlZJAcB3C/Gt1uBGKs+AkrRkuPjLHdilfsrVwlynjyo/1Tt8rnyU2L
qZj2XBuU0g+W+CskO4SErPcRG+DCrR3dRoUL7EaUzWinEfF1rouYp9ZahktJZmSd
IOVst0v0xiClx/KLiBQ6Xduvn/2mx4fhpN4LdxJsUHfrX8qY9LeV9IRVOZnfus4H
E+DxIeifoH0TEVy4A/eVPf621JmLaU+gfXvHoWFgfQ7di3Xqcd6+tcXZQImGOFpZ
rxd+otAjtlVYdVzxCtxXwDGE+W6cykCg96ql812EUjJ33+AK0wMarPmHmWu+Lbm/
ETisdNj7XBsabpECHFh2hHrVyJejDxcDf8LniKwYxuD7XoSY5e96dKwUvphVt7RM
7onYAcdYg2JdaQfD2sKrVVPr0sU61JntlasB1kGvMOjqy0p/+g0ofn2rG5pv4KOz
X99eicMHIU5jB96BVMlfcpkZ5cg7534=
=WbCZ
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----