Συχνές Ερωτήσεις

1Ποιο είναι το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού;
Το Ταμείο είναι ανοιχτό Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 με 13:00 για την εξυπηρέτηση του κοινού. Οι ίδιες ημέρες και ώρες ισχύουν και για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση τηλ:2103319800. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eteapep.gr και φαξ: 210.3314512.
2Κάθε πότε καταβάλλεται η σύνταξη στο λογαριασμό μου;
Την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα προκαταβάλλεται η σύνταξη του επόμενου μήνα (π.χ. οι συντάξεις Νοεμβρίου καταβάλλονται στις 31 Οκτωβρίου, εφόσον δεν είναι Σάββατο ή Κυριακή, διαφορετικά την τελευταία εργάσιμη του Οκτωβρίου).
3Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την ανάλυση της μηνιαίας μου σύνταξης;

Από την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Ταμείου www.eteapep.gr θα επιλέξετε την «Πύλη Συνταξιούχων». Στη συνέχεια επιλέγετε «Είσοδο» και πληκτρολογείτε τους κωδικούς πρόσβασης σας και επιλέγετε και πάλι είσοδο. Εφόσον έχετε εισέλθει στην αρχική σελίδα της «Πύλης Συνταξιούχων» μπορείτε να εκτυπώσετε το «Ενημερωτικό Σημείωμα» της σύνταξης σας επιλέγοντας το «είδος σύνταξης» που λαμβάνετε π.χ. Γήρατος και στη συνέχεια την «περίοδο μισθοδοσίας» που επιθυμείτε π.χ. 09/2021 και να πατήσετε την επιλογή «Λήψη». Όλα τα αρχεία που αντλείτε από την ιστοσελίδα του Ταμείου είναι σε μορφή Acrobat Reader (pdf).

Εάν εισέρχεστε στην «Πύλη Συνταξιούχων» για πρώτη φορά θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο «Εγγραφή» και ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται προκειμένου να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής αποστέλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) σας οι κωδικοί πρόσβασης, τους οποίους θα χρειαστεί να αλλάξετε με δικούς σας κατά την πρώτη είσοδο σας στην εφαρμογή. Στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε το «Ενημερωτικό Σημείωμα» της σύνταξης σας όπως περιγράφεται παραπάνω.

Αναλυτικές οδηγίες για όλα τα παραπάνω μπορείτε να βρείτε και στο σχετικό Εγχειρίδιο χρήσης στην «Πύλη συνταξιούχων».

Επισημαίνουμε πως με την παραπάνω διαδικασία μπορείτε να εκτυπώστε τα ενημερωτικά σημειώματα της σύνταξης σας από τον 01/2020 και εφεξής.

Η έκδοση ενημερωτικών σημειωμάτων προηγούμενων ετών γίνεται με την υποβολή σχετικού αιτήματος στο Ταμείο, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του συνταξιούχου, το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του καθώς και το χρονικό διάστημα ανάλυσης (αν αυτό είναι μεγαλύτερο από τον τελευταίο μήνα). Το αίτημα δύναται να υποβληθεί στη Γραμματεία του Ταμείου από τον συνταξιούχο αυτοπροσώπως, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@eteapep.gr ή μέσω φαξ στο 210 3314512.

4Πως μπορώ να εκτυπώσω την φορολογική μου βεβαίωση για το έτος 2020;

Επιλέγοντας την «Πύλη Συνταξιούχων» από την Aρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Ταμείου www.eteapep.gr. Στη συνέχεια επιλέγετε «Είσοδο» και πληκτρολογείτε τους κωδικούς πρόσβασης σας και επιλέγετε και πάλι είσοδο. Όταν πλέον έχετε εισέλθει στην αρχική σελίδα της Πύλης Συνταξιούχων μπορείτε να εκτυπώσετε τη «Φορολογική σας Βεβαίωση» επιλέγοντας «Λήψη».

Εάν εισέρχεστε στην «Πύλη Συνταξιούχων» για πρώτη φορά θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο «Εγγραφή» και ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται προκειμένου να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής αποστέλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) σας οι κωδικοί πρόσβασης, τους οποίους θα χρειαστεί να αλλάξετε με δικούς σας κατά την πρώτη είσοδο σας στην εφαρμογή. Στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε τη «Φορολογική σας Βεβαίωση» για το έτος 2020 όπως περιγράφεται παραπάνω.

Αναλυτικές οδηγίες για όλα τα παραπάνω μπορείτε να βρείτε και στο σχετικό Εγχειρίδιο χρήσης στην «Πύλη συνταξιούχων».

Η χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων προηγούμενων ετών γίνεται με την υποβολή σχετικού αιτήματος στο Ταμείο, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του συνταξιούχου, το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του, τα 5 τελευταία ψηφία του ΙΒΑΝ όπου πληρώνεται την σύνταξή του καθώς και το έτος ή τα έτη για τα οποία επιθυμεί να λάβει φορολογική βεβαίωση. Το αίτημα δύναται να υποβληθεί στη Γραμματεία του Ταμείου από τον συνταξιούχο αυτοπροσώπως, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@eteapep.gr ή μέσω φαξ στο 210 3314512.

5Πώς μπορώ να κάνω αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο κατατίθεται η επικουρική μου σύνταξη;
Με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης για την αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού και αντιγράφου του βιβλιαρίου του νέου λογαριασμού τραπέζης. Η υπεύθυνη δήλωση δύναται να υποβληθεί στη Γραμματεία του Ταμείου από τον συνταξιούχο αυτοπροσώπως, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@eteapep.gr ή μέσω φαξ στο 210 3314512. Όταν δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του αιτούντα από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ ή μέσω gov.gr.
6Ποιοι ασφαλίζονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.;
Στο ΕΤΕΑΠΕΠ ασφαλίζονται οι εργαζόμενοι σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο με την εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση πετρελαιοειδών, υγραερίων και συναφών υγρών ή αερίων προϊόντων στην Ελλάδα.
7Πότε πρέπει να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης στο ΕΤΕΑΠΕΠ;
Συνίσταται, αμέσως μετά τη διακοπή της εργασίας, ταυτόχρονα με την κατάθεση αίτησης συνταξιοδότησης στον κύριο φορέα ασφάλισής (ΕΦΚΑ), ακόμα και την ίδια ημέρα. Τα έντυπα των αιτήσεων είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteapep.gr και από εκεί μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα κατεβάσουν και να τα συμπληρώσουν.
8Πότε πρέπει να καταθέσω αίτηση μεταβίβασης σύνταξης σε περίπτωση θανάτου του άμεσα συνταξιούχου;
Η αίτηση από τους δικαιοδόχους πρέπει να υποβληθεί συγχρόνως με την αναγγελία θανάτου (ληξιαρχική πράξη θανάτου) στο Ταμείο άμεσα μετά την ημερομηνία θανάτου.
9Καταθέτω αιτήσεις σε όλα τα επικουρικά μου Ταμεία για σύνταξη;
Αν έχω ασφαλιστεί σε παραπάνω από ένα επικουρικά Ταμεία, καταθέτω αίτηση συνταξιοδότησης στον τελευταίο επικουρικό φορέα που ασφαλίστηκα, δηλώνοντας ότι έχω πραγματοποιήσει και χρόνο διαδοχικής ασφάλισης σε άλλους επικουρικούς φορείς.
10Ποια ημερομηνία ορίζεται ως έναρξη της συνταξιοδότησης;
Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε από τον ασφαλισμένο η σχετική αίτηση συνταξιοδότησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις απονομής της.
11Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τον χρόνο ασφάλισης που έχω στο Ταμείο ακόμη κι αν εργάζομαι;
Με την υποβολή σχετικής αίτησης (ασφαλιστικής κατάστασης), συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στην αίτηση. Τα έντυπα των αιτήσεων είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteapep.gr και από εκεί μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα κατεβάσουν και να τα συμπληρώσουν.
12Πώς υποβάλλω οποιαδήποτε αίτηση προς το Ταμείο;

Αιτήσεις υποβάλλονται:

  • στη Γραμματεία του Ταμείου αυτοπροσώπως
  • μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@eteapep.gr
  • μέσω φαξ στο 210 3314512
  • ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Ταμείου Χρήστου Λαδά 1, 10561, Αθήνα

Επισημαίνεται πως όταν οι αιτήσεις δεν υποβάλλονται αυτοπροσώπως θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του αιτούντα από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ ή μέσω gov.gr.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι απλά αντίγραφα όχι επικυρωμένα.

13Μπορεί να καταθέσει κάποιος τρίτος αίτηση συνταξιοδότησης ή οποιοδήποτε αίτημα στο Ταμείο αντ’ εμού;
Οποιοσδήποτε τρίτος προκειμένου να εκπροσωπήσει κάποιο μέλος του Ταμείου πρέπει να προσκομίσει νόμιμη εξουσιοδότηση.
14Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τα Νέα του Ταμείου;
Νέα και ανακοινώσεις σχετικά με το Ταμείο αναρτώνται άμεσα στην ιστοσελίδα του. Επίσης μπορείτε να εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του Ταμείου (Newsletter).
15Πώς μπορώ να υποβάλλω τα παράπονά μου προς το Ταμείο;
Μέσω της ειδικής φόρμας που υπάρχει στην καρτέλα επικοινωνίας στο www.eteapep.gr. Ωστόσο μπορούν να αποσταλούν και με φαξ (210.3314512) ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία του Ταμείου.