20/12/2018

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

20/12/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

20/12/2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ «ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ» ΝΟΜΩΝ
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

20/12/2018

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

10/12/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

04/12/2018

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟ ΤΙΣ 08:00 Π.Μ. ΕΩΣ ΤΙΣ 18:00 Μ.Μ.
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

26/10/2018

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΑΠΕΠ 8/12/2018 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

16/10/2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.)
Πρόσφατα Νέα

16/10/2018

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 31/12/2017 (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΑΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ)
Πρόσφατα Νέα

16/10/2018

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΕΛ 2017
Πρόσφατα Νέα