Ανακοινώσεις

18/10/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Αρχείο Νέων

29/02/2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ
Αρχείο Νέων

22/02/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Αρχείο Νέων

22/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΠΕΠ – ΝΠΙΔ
Αναγγελίες Πρόσληψεων

19/01/2016

ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19/01/2016
Αρχείο Νέων

22/12/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% ΑΠΟ 01/01/2016
Αρχείο Νέων

22/12/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10 ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Αρχείο Νέων

14/10/2015

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 6% ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΠΕΡ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αρχείο Νέων

19/06/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Αρχείο Νέων

30/04/2015

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Αρχείο Νέων