18/12/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

14/10/2019

ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

28/07/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 16η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

12/04/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΑΠΕΠ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

12/04/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΑΠΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

25/01/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 12% ΓΙΑ ΤΟ 2019
Αρχείο Νέων

20/12/2018

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

20/12/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

20/12/2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ «ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ» ΝΟΜΩΝ
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

20/12/2018

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα