17/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

17/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2% ΑΠΟ 1/1/2021
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

15/10/2020

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

30/07/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2% ΑΠΟ 1.8.2020
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

30/07/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

13/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ SARS COV 2
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

18/12/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

14/10/2019

ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

28/07/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 16η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα

12/04/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΑΠΕΠ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Αρχείο Νέων Πρόσφατα Νέα